lørdag 27. februar 2010

John Cage - The Anarchy Of Silence


25. Februar - 30. Mai 2010
Henie Onstad Kunstsenter presentere den største retrospektive utstillingen viet John Cage i internasjonal sammenheng siden hans død. Målet er å vise den enorme betydningen Cage har hatt på kunstfeltet. Utstillingen viser verk av Cage og hans samtidige og presenteres med et eget musikkprogram, Cage for Kids!, CD- og katalogutgivelser. Hele tre bestillingsverk vil bli fremført.
Deathprod live, bestillingsverk av Jim O'Rourke og egen CD-utgivelse er noe av det som står på programmet.
Les mer om Cage og programmet på
Henie-Onstad Kunstsenter.no

Ingen kommentarer: